• Activitats

    Projecte Redacta: treballar la comunicació escrita en un entorn professional