• Activitats

    Visita a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació (CCFF Projectes d'edificació)