Noticias

ESO/Lunes, 15 de marzo de 2021

A Física i Química, 2n d'ESO treballa la sostenibilitat

Este contenido no tiene traducción al castellano. Se muestra a continuación la versión en catalán.

El projecte entra dins del marc de treball dels 17 punts de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

A Física i Química, 2n d'ESO treballa la sostenibilitat

L'any 2015, l'Assemblea de les Nacions Unides va aprovar l'agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, que configura un full de ruta d'actuació per a assolir un desenvolupament mundial sostenible.

L'agenda consta de 17 punts que parlen sobre ecologia, educació, salut, igualtat i desenvolupament.

Dins de l'assignatura de Física i Química de 2n d'ESO, nois i noies estan treballant el punt 12, que és el que parla d'establir models de producció i consum més responsables amb el medi ambient. En concret, han treballat els tipus de residus que generem i la norma de les 3R (reduir, reutilitzar i reciclar).

Per grups, nois i noies han fet una feina de recerca d'informació sobre els sis tipus de residus que més generem els humans: paper, plàstic, vidre, piles, orgànic i rebuig. Han investigat sobre quins efectes té cada tipus de residu en el medi ambient tant a l'hora de produir-lo com de llençar-lo, i han buscat la millor manera de reciclar-lo.

Després, han fet una presentació oral davant dels seus companys i companyes per explicar el que han descobert, i han elaborat un pòster resumint la informació més important.

Finalment, han gravat diversos vídeos per encoratjar la societat a reciclar correctament.

I és que, tal com diuen en el vídeo sobre reciclar plàstic: està a les nostres mans! Nosaltres tenim el poder de fer d'aquest planeta un lloc que pugui sostenir vida durant molts anys més!

L'educació multidisciplinària, experiencial i connectada amb el món no només genera consciència sobre les necessitats mundials, sinó que també treballa les capacitats que faran possible construir un futur ple de possibilitats.