Noticias

Integración Social/Jueves, 10 de junio de 2021

Gestió emocional a través de la dansa

Este contenido no tiene traducción al castellano. Se muestra a continuación la versión en catalán.

L'alumnat d'Integració Social participa en un taller de gestió de conflictes i regulació emocional mitjançant l'expressió corporal

Gestió emocional a través de la dansa

A La Salle Gràcia creiem que una bona formació és aquella que és integral. És a dir, que no només inclou coneixements específics sobre la professió que s'està estudiant, sinó també eines, recursos i habilitats socials i personals que permetin a l'estudiant desenvolupar-se en la seva professió d'una manera eficient, ètica i saludable.

Aquesta filosofia és especialment rellevant en el Cicle Formatiu d'Integració Social, on els valors, les habilitats interpersonals i la gestió emocional formen part de la base imprescindible per a poder desenvolupar les tasques laborals.

Dins d'aquest àmbit professional és habitual haver de fer front a tensions, circumstàncies difícils o emocions intenses. És cabdal, doncs, que la formació que rep el nostre alumnat inclogui eines que els permetin transitar aquestes situacions d'una manera serena i sana.

Aquest últim trimestre, l'alumnat ha tingut l'oportunitat de treballar la gestió de conflictes i la regulació emocional a través de la dansa, gràcies al taller que ens va oferir l'Alba Álvarez, facilitadora de biodansa. A través de l'expressió corporal, l'Alba ens va proporcionar eines per a gestionar les emocions pròpies i acompanyar les dels altres, per a reconèixer indicadors emocionals i per a trobar maneres de pacificar un conflicte.

Aproximar-se a aquests temes a través del cos, i no de la paraula, va permetre a l'alumnat reconèixer tota una sèrie de recursos que poden fer servir tant en els seus futurs professionals com en la gestió de la vida diària.