L’activitat està dirigida a alumnes de P5 i de primària de qualsevol nivell.

L’activitat estarà impartida per monitors titulats d’EDAMI i amb llarga experiència en l’àmbit escolar.

Els alumnes tenen la possibilitat d’assistir a una classe de prova i es poden incorporar en qualsevol momento del curs.

Objectius de l'activitat

  • Gaudir dels escacs.
  • Conèixer el reglament bàsic del joc.
  • Conèixer les estratègies i tàctiques del joc per poder jugar una partida ben raonada.
  • Assolir un comportament esportiu i de respecte envers els companys i el professor.

Metodologia

A la nostra escola plantegem els escacs com una activitat transversal que desenvolupa hàbits positius i que pot ajudar a l'aprenentatge escolar i afavorir aspectes clau del rendiment escolar i incidint en l'emergent formació del caràcter dels alumnes.

Si algun alumne està molt interessat també el podem orientar a la participación en torneigs escolars. L'aspiració en aquest punt és consolidar el seu aprenentatge i que es socialitzin amb altres nens i nenes.

El nostre projecte educatiu és transversal i té el lema “Aprenem a pensar jugant”.

L’eix fonamental de la classe sempre és el joc i la pràctica dels escacs, tot fent que l’alumne pensi.

Comptem amb una línia editorial pròpia en la qual hem editat tres volums de llibres amb aquest títol. Els llibres combinen breus exposicions teòriques, exercicis pràctics, exercicis que interrelacionen amb altres àrees (llenguatge, matemàtiques, lògica, etc) i jocs.

A més del llibre i de les explicacions aportades pel professor, també fem servir altres materials, com continguts audiovisuals i on line, cartes d’escacs i Ocachess (adaptació del joc de la oca al món dels escacs) i altres jocs complementaris relacionats amb els escacs i que fomenten el raonament, el càlcul i l’estratègia.

Observacions

  • A final de cada trimestre es fa una classe de portes obertes, on els pares hi estan convidats i poden veure una classe amb els seus fills.
  • Cada alumne rep un record de l’activitat (diploma o medalla).
  • Al maig s’entrega un informe personal a cada alumne amb les observacions del curs, on s’evaluen els coneixements i l’actitud de cada alumne.
  • Al juny organitzem un gran torneig de cloenda que compta amb totes les escoles on impartim classes d’escacs.
  • Durant tot el curs promourem torneigs interns oberts a tots els alumnes del centre i també trobades amb altres escoles.